O nas

Izkušnje

Strokovna področja

strateško planiranje, tekoče planiranje, organiziranje, kadri, motiviranje, vodenje, prodaja, nabava, proizvodnja, finance, računovodstvo, informatika (ERP), kontroling.

Delovna mesta

strokovni sodelavec (za ekonomiko, finance, analitiko, planiranje, ….), nabavnik, prodajnik (komercialist), neizvršni direktor, izvršni direktor, član upravnega odbora, svetovalec uprave, član uprave, predsednik uprave, nadzornik.

Delo povezano s podjetji in organizacijami

Comet  Zreče (sedanji Weiler Abrasives d.o.o. Maribor), Coflex Malta, Transoutillage Francija, Idnina Makedonija, Cobra Avstrija, Toroflex Nemčija,  Nadškofija Maribor, Karitas Maribor, Gospodarstvo Rast Maribor, Zvon ena holding Maribor, Zvon dva holding Maribor, Helios Domžale, T-2 Ljubljana, Hetit Maribor, Encom Avstrija in še razne druge organizacije.

Vodja ali aktivni udeleženec pri posebnih nalogah in projektih

vodenje raznih projektov (izboljšanje poslovanja, prenova podjetja, strateška prenova, racionalizacije poslovanja, reorganizacije, plačna prenova, motivacija kadrov, strateški plani, zmanjšanje zalog, prenova kalkulacijskega sistema, spremembe poslovnega financiranja, vodenje ljudi, nova kultura podjetja, inovacije, kazalniki poslovanja, prisilna poravnava), prevzemi podjetij doma in v tujini (sodelovanje pri prvem prevzemu v Sloveniji in ostali prevzemi), član nadzornega odbora pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, sodelovanje pri ustanovitvi tovarne za proizvodnjo brusov za državo Rusijo, joint venture v Iranu, sodelovanje pri ustanovitvi telekomunikacijskega podjetja T-2, sodelovanje pri Karitas Maribor (predsednik sveta Karitas), sodelovanje pri postavitvi novih škofij v Sloveniji in delitvi premoženja, ustanovitev lastnega podjetja, analiza trga, plasiranje novih izdelkov na trg, osvajanje novih kupcev in dobaviteljev, viri za financiranje poslovanja idr.

dusan zazijal

Reference iz panog

Za informacijo o konkretnih referencah nam posredujte povpraševanje s prošnjo, da vam jih posredujemo.