Ocena poslovnega položaja

Izboljšanje poslovanja z izvedbo ocene poslovnega položaja s predlogi izboljšav

Verjetno ste se kdaj vprašali kako poslujete, kje se nahajate, kaj bi morali spremeniti pri poslovanju v podjetju (pri zaposlenih, pri vodenju, v odnosu do kupcev, v odnosu do dobaviteljev, do bank,…), da bi boljše poslovali.

Kako naredimo oceno poslovnega položaja s predlogi izboljšav:

 • Na kratko naredimo oceno poslovnega položaja podjetja skozi (npr. vprašanja): kje ste, kako delate, kam greste in kaj bi morali spremeniti na bolje, da bi bolje poslovali (področja ocene: vodenje – podjetja in ljudi, cilji podjetja, prodaja, proizvodnja, nabava, kadri, finance/računovodstvo, IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije: ERP, programi, telefoni), organiziranost (podjetja, prostorov, ljudi, pristojnosti, odgovornosti), KPI (ključni poslovni indikatorji),
 • Kje so vaše prednosti, kje vaše slabosti in kje možnosti za izboljšave (v cilju, da prednosti krepimo in slabosti odpravljamo),
 • Ocena poslovnega modela skozi pregled nekaj ključnih pokazateljev,
 • Na podlagi tako narejene ocene poslovanja boste: bolje poznali stanje poslovanja in kaj se vam lahko zgodi v prihodnjih mesecih, vedeli boste, kje ste boljši in kaj narediti, da boste še boljši, poznali boste tudi slaboti in nakazali vam bomo kako nekatere slabosti odpraviti. Nakazali vam bomo tudi kaj vas pa čaka, če ne boste nič naredili na spremembi poslovanja,
 • Po predstavitvi narejenega boste lahko takoj ukrepali in prišli do boljših rezultatov. Bodisi sami ali z našo pomočjo.

Investicija v to oceno se vam bo povrnila v zelo kratkem času (v 1-2 mesecih)

Če ne »takoj«, pa zagotovo v nekaj mesecih. Le predlagane predloge, boste morali hitro uresničiti.

ljudje pogovor

Pristop k oceni poslovnega položaja s predlogi ukrepov imamo preprost

S kom se bomo pogovorili, kdaj in kako, uskladimo z vami. Takšna oblika posnetka poslovanja je tudi dobra priložnost, da izveste določene vsebine, ki jih sicer težje izveste ali pa jih ne bi nikoli izvedeli. Iz izkušenj menimo, da vodstvo ne razpolaga vsaj s 15-25% pomembnih podatkov, ki jih zaposleni vedo, a jih ne povedo dalje ali jih povedo prepozno, zato je takšna ocena poslovanja lepa priložnost, da se jih pridobi.

Potrebujete nasvet?

Z veseljem vam prisluhnemo, pripravimo ustrezno strategijo in vam pomagamo pri uresničitvi vaših poslovnih ciljev.

Kaj so rezultati narejenega

 • po narejeni oceni poslovnega položaja podjetja dobite strokovno poglobljeno poročilo
 • kakšne imate cilje poslovanja in ali jih uresničujete ter ali bi jih morali dopolniti oz. spremeniti
 • ali je vaš poslovni model še pravi ali vas pelje v željeni smeri ali bi morali poslovni model dopolniti ali spremeniti (preden bo prepozno)
 • kaj bi morali drugače narediti ali delati, da bi cilje uresničili
 • kakšen stil vodenja imate v podjetju (ali ima direktor podjetja isti stil vodenja kot ostali vodje/zaposleni)
 • kakšno kulturo podjetja imate oz. ali je obstoječa kultura podjetja generator poslovne uspešnosti ali bi morali kaj spremeniti ter kaj bi morali spremeniti
 • predstavili vam bomo kje imate prednosti v poslovanju in kako te prednosti še nadgraditi. Kje imate slabosti v poslovanju in kako te slabosti, bodisi zmanjšati ali jih odpravljati ali pa celo spreminjati slabosti v prednosti ter s katerimi izboljšavami bi izboljšali poslovanje podjetja
 • kaj bi morali spremeniti na področju vodenja, prodaje, proizvodnje, nabave, spremljanju poslovanja, motiviranju ljudi in kaj narediti na finančnem področju
 • poskus ocene uvedbe sprememb pri poslovanju ter kakšne finančne efekte lahko posledično pričakujete